Umowa o dzieło pit

Umowa o dzieło jest podpisywana w sytuacji kiedy zamawiający zleca wykonanie zadania wykonującemu. Tak zwane dzieło rozumiane jest jako wytwór, a zadanie do wykonania jako coś co ma prowadzić do konkretnego celu. Może to być cel niematerialny lub materialny. Do celów niematerialnych będą należeć projekty graficzne, projekty architektoniczne, strona internetowa, program komputerowy, algorytm, logotyp, font. Do celów materialnych będą należeć: rękodzieło, obraz, tekst literacki, praca naukowa, tekst specjalistyczny, utwór muzyczny, rysunek. Wynagrodzenie za umowę o dzieło to przychód z umowy o dzieło, pit więc musi być normalnie wypełniony, bo jak każdy przychód, ma być opodatkowany. Przychód za zadanie może być przelewany w częściach, bo bardzo często wykonawcy chcą dostać zaliczkę. Jest też taka sytuacja, że wykonanie projektu trwa długo, więc wykonawca chce częściowo otrzymywać swoje wynagrodzenie. Nie ważne jak często dostajemy przelew, trzeba podsumować cały przychód. Jednak w przypadku umowy o dzieło pit musi wypełnić zlecający wykonanie zadania. Kiedy wykonującym zadanie jest firma lub jednostka organizacyjna, przychód określony w umowie o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Za pobranie i odprowadzenie na rzecz urzędu skarbowego podatku dochodowego odpowiedzialny jest zamawiający. Płaci on zaliczkę jeśli kwota na umowie o dzieło przekracza 200 zł, która odpowiada 18% dochodu. Do tego w wypadku umowy o dzieło pit-11 musi przekazać urzędowi skarbowemu i wykonującemu do końca lutego następnego roku. Jeśli kwota na umowie o dzieło nie przekracza 200 zł, zamawiający pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 18%. Jeśli umowa jest podpisywana między dwoma osobami fizycznymi, a nie firmami to jest tylko obowiązek złożyć odpowiednie zeznanie roczne do końca kwietnia przyszłego roku. Nie trzeba w tym wypadku odprowadzać zaliczki, ani zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz urzędu skarbowego.

stylizara.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here