Ubezpieczenie na życie

Każdy z nas pewnie nie raz się zastanawiał co zrobić, aby zabezpieczyć swoich bliskich finansowo, na wypadek swojej śmierci. Jedną z takich możliwości, którą oferuje nam rynek ubezpieczeniowy, jest zawarcie ubezpieczenia na życie. Co zapewnia ubezpieczenie na życie? Na jakich warunkach można zawrzeć to ubezpieczenie? I czy w ogóle warto go zawierać?– na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w niniejszym artykule. Poniżej szczegółowo przyjrzymy się ubezpieczeniom na życie i sprawdzimy, co gwarantują nam ubezpieczenia na życie.

Co zapewnia ubezpieczenie na życie?

Ubiezpieczenia na życie to ubezpieczenia, których głównym celem jest zapewnienie zabezpieczenia finansowego osobie bliskiej ubezpieczonemu w przypadku jego śmierci. W sytuacji gdy ubezpieczony umrze, wskazana przez niego osoba przy zawieraniu ubezpieczenia (tak zwana osoba uposażona) otrzyma od ubezpieczyciela określoną kwotę pieniężną. Ubezpieczony może wskazać jednego uposażonego, albo większą liczbę osób uposażonych. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie może również wskazać nowych uposażonych lub odwołać dotychczasowych. Dodatkowo ubezpieczony ma prawo określić, jaki procent ostatecznego świadczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela, będzie przypadał każdemu z uposażonych. Jeżeli zaś z tego prawa nie skorzysta, uposażeni otrzymają świadczenie w równych częściach. Wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela świadczenia z ubezpieczenia na życie zależy od:
*przyczyny śmierci ubezpieczonego, czyli czy nastąpiła ona na skutek choroby, wypadku komunikacyjnego, a może wypadku przy pracy;
* oraz sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy do której odpowiada ubezpieczyciel, inaczej maksymalna kwota, jaką może wypłacić uposażonemu ubezpieczyciel, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego.
Podsumowując: aby odpowiedzieć na pytanie co zapewnia ubezpieczenie na życie?, należy wskazać, że bezpieczeństwo finansowe osobom bliskim ubezpieczonemu, w sytuacji gdy ubezpieczony umrze i sam już nie może dbać o sytuację finansową osób mu najbliższych. Świadczenie zostanie wypłacone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie

Warunki ubezpieczenia na życie są uregulowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (owu) oraz znajdują się na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia (polisie). Przed zawarciem ubezpieczenia na życie warto szczegółowo przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, gdyż to właśnie z tego dokumentu będzie wynikać na jakich warunkach zawarliśmy ubezpieczenie życiowe. Z tego dokumentu dowiemy się między innymi:
* kiedy uposażony nie otrzyma kwoty pieniężnej od ubezpieczyciela, mimo śmierci ubezpieczonego ( są to nieliczne przypadki, ale występują, jednym z nich jest np. samobójstwo ubezpieczonego);
* w jakiej wysokości uposażony otrzyma świadczenie od ubezpieczyciela.

Dlatego tak ważne jest, aby przed zawarciem ubezpieczenia na życie przyjrzeć się ogólnym warunkom ubezpieczeń na życie i przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia na życie, aby potem uniknąć rozczarowania, że ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia, gdyż coś nie było objęte ochroną ubezpieczeniową, a nam wydawało się, że jest.

Ubiezpieczenia na życie – okres trwania

Ubiezpieczenia na życie mogą być zawarte na określony czas lub dożywotnio. Jeżeli wybieramy opcję ubezpieczenia na czas określony, czyli np. na okres 20 lat – od 30 do 50 roku życia, to musimy mieć świadomość, że świadczenie zostanie wypłacone tylko i wyłącznie wtedy, gdy do śmierci ubezpieczonego dojdzie w wyżej wymienionym przedziale wiekowym, bo tylko w tym okresie trwa ochrona ubezpieczeniowa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here